Inschrijfformulier

Inschrijfformulier voor Aspirant leden en Donateurs.

Aanmelding als:

Ondergetekende wenst Aspirant Lid of Donateur te worden van Kanovereniging De Pagaai in Boxtel en verzoekt hiermede toelating tot de vereniging, als bedoeld in artikel 3, lid 2 van de Statuten. De contributie voor Aspirant Leden en Donateurs is vastgesteld op € 35,00 per jaar. Indien u de checkbox "Sponsor" heeft aangevinkt nemen wij vervolgens contact met u op.

Voorletters
Graag uw initialen invullen

Roepnaam
Graag uw roepnaam invullen

Tussenvoegsel

Achternaam
Graag hier uw achternaam invullen..

Adres
Graag uw straatnaam en huisnummer invullen

Postcode
Graag de postcode van uw woonadres invullen

Woonplaats
Graag uw naam invoeren.

E-mail
Graag uw e-mailadres invullen

Telefoon
Graag uw vast of mobiel telefoonnummer invullen.

Geboortedatum
--Graag uw geboortedatum invoeren

Beroep
Graag uw naam invoeren.

Eigen Kano en/of Kajak
Graag een keuze maken

Extra informatie